Category "Народни танци"

23Oct2017

Хайде всички за ръце,

да му друснем пак хорце!

Леко с пръсти: хоп-хоп-хоп!

Хайде силно: троп-троп-троп!

А пък сега на кравай —

ей, че сладко се играй!

Хоп-хоп-хоп, пляс с ръце!

Весело е туй хорце!

Под топлите слънчеви лъчи и на зелената трева се провежда школата по народни танци в нашата детска градина.