Открит урок по народни танци

Хайде всички за ръце,
да му друснем пак хорце!
Леко с пръсти: хоп -хоп-хоп!
Хайде силно: троп-троп-троп!
А пък сега на кравай-
ей, че сладко се играй!
Хоп-хоп-хоп, пляс с ръце!
Весело е туй хорце!