Приказно пътешествие във вълшебната гора

Гората е дом за мечето,
за зайчето и щурчето.
Има място за всички:
хора, птички, мушички!
Там се случват чудеса
и на ” Приказно пътешествие във вълшебната гора” децата от гр. Снежанка поканили своите родители.