Разноцветни яйчица

Разноцветни яйчица
като грейнали слънца
мамят детските очички
колко хубави са всички!