Детска градина се проведе тренировка с децата и персонала за действие при бедствия, аварии и катастрофи на тема “Пожар”

Един е той за всички нас – смелият пожарникар!

Единствен той сред буйните огньове и бурните реки –

готов е той живота си да подари.

Ни студ, ни жега, нито пек могат да го спрат,

защото той е доблестен човек!

В нашата детска градина се проведе тренировка с децата и персонала за действие при бедствия, аварии и катастрофи на тема “Пожар”.