Футболен турнир

Футболен турнир – Ура
днес на двора ни събра!
Мажоретки, футболисти
тука всички сме спортисти!

Бате Стефчо в строен ред
казва: “Тръгвайте напред!”
Два отбора, две врати
всеки иска тук да победи!
г-жа Баева

.

.

.