Руски език

    От месец март 2015 год.    Общинско движение”Русофили”осигури занимателно обучение по руски език за децата от ЦДГ”Радост”. По желание на родителите в детската градина се сформира сборна група деца – 5 и 6 годишни. Обучението е безплатно и се провежда два пъти седмично с продължителност 30 минути. Ръководител  на сформираните пилотни групи е г-жа Тупчева – преподавател по руски език. Заниманията ще приключат в края на месец май с изява на децата от групата.