Приложни изкуства “Ръкотворци”

     На 14.X. във връзка с проекта “Обичам природата и аз участвам”, се проведе пленер на открито. Участваха децата от школата за приложни изкуства “Ръкотворци”.
Подарените ни от спонсори малки и големи стативи ги накараха да се почувстват като истински художници, върху които с много положителни емоции претвориха природата в своите рисунки.