Обществен съвет

С Ъ С Т А В

 

На Обществения съвет при ДГ”Радост”,конструиран на 01.12.2016 год.със Заповед №

 

 

Основен състав:

 

 1.Николина Дечева –председател    ninin@abv.bg

2.Грозданка Маркова –родител        grozdanka_m@yahoo.com

3.Надежда Камбурова- родител      nadejdakamburova@abv.bg

4.Жасмина Гладийска –родител       jasminagladi@gmail.com

5.Александра Керина- финансиращ орган   abotseva@abv bq

 

Резерви:

 

1.Гергана Жуглева –родител     gery_1812@abv.bg

2.Надежда Кияева  – родител     n.lebanova@gmail.com

3.Юлия Костянева родител    julyvip@abv.bg

4.Десислава Папаркова родител   didi_ti6eva@abv.bg

5.Бояна Кирилова финансиращ орган presscentre@velingrad.bg