Материална база

ДГ „Радост“ е с капацитет 4 групи. Помещава се в  масивна приспособена сграда на два етажа,на които са разположени две възрастови групи с отделни занимални,спални,коридори и фоайета и временна постройка,тип павилион,в която се помещават две групи с просторни занимални,отделни спални,офиси и сервизни помещения.

 Сградата е със сменена дограма през 2017 год.

Всяка от  слънчевите и топли занимални има собствен облик- обзаведена със съвременни, естетични и практични мебели и оборудвана с разнообразни и интересни дидактични материали и играчки, съобразени с възрастовите особеност и потребности на децата.   Пълноценното, модерно и иновативно педагогическо взаимодействие с нашите деца,както и допълнителните дейности с тях  се  осъществяват и в мултимедийната зала на ДГ.

Истинска гордост за детската градина е озелененият и обезопасен двор с площ над 6 дка,в който е оформена мини-туристическа инфраструктура и редица развлекателни детски кътове на открито. Всяка възрастова група разполага със самостоятелна площадка за игри на открито,оборудвана с детски съоръжения,които се поддържат в безопасен и естетически вид.Чрез реализиран проект от ПУДООС  обширният двор се обогати с  нов детски развлекателен комплекс.

В ДГ”Радост” има изградена открита спортна  база,състояща се от:футболно,волейболно и баскетболно игрище.Придобивка на детското заведение е и откритата площадка по БДП,оборудвана с необходимите пътни знаци и маркировка,на която се провеждат занимания на открито по БДП с децата от всички възрастови групи по учебната програма за съответната група.