ЕКИП

Е К И П

 

 

Таня Голомехова – директор Първо ПКС

Таня Голомехова – директор Първо ПКС

 

Picture2

Живка Иванова – старши учител Четвърто ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture3

Величка Гърбева – учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваня Делиева – старши учител Пето ПКС

Ваня Делиева – старши учител Пето ПКС


Мариана Фендрина – учител Пето ПКС

Мариана Фендрина – учител Пето ПКС

 

Веселина Коева – старши учител Пето ПКС

Веселина Коева – старши учител Пето ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture1

Капка Баева – старши учител Пето ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величка Иванова – старши учител Пето ПКС

Величка Иванова – старши учител Пето ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванна Цанова – учител

Иванна Цанова – учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Шаламанова – медицинска сестра

Атанаска Жуглева – домакин-касиер

Атанаска Жуглева – домакин-касиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадинка Иванова – помощник възпитател

Костадинка Иванова – помощник възпитател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоанета Малинова – помощник-възпитател

Антоанета Малинова – помощник-възпитател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гинка Радулова – помощник-възпитател

Гинка Радулова – помощник-възпитател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фанка Бабучева – помощник възпитател

Фанка Бабучева – помощник възпитател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невена Шолева – помощник-възпитетел

Надежда Газаренова – готвач

Надежда Газаренова – готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радмила Юрукова – помощник-готвач

Владимир Жуглев – огняр