Дейности

 

Народни танци - ръководител Надежда Камбурова

Народни танци – ръководител Надежда Камбурова


Английски език

Английски език- ръководител Евелина Ушева


Школа “Ръкотворци” -ръководител Даниела Цопанова

Школа “Ръкотворци” -ръководител Даниела Цопанова


Тенис на корт - ръководител Георги Чавдаров

Тенис на корт – ръководител Георги Чавдаров


Спортни танци - ръководител Мая Кондарева

Спортни танци – ръководител Мая Кондарева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол - ръководител Стефан Караманов

Футбол – ръководител Стефан Караманов