17Feb2017

В песен Ботев го възпя
За него Вазов разкази написа.
Загина той, но делото успя,,
България от гнет освободи се.

Изпълни се заветната му цел
народът ни свободен се възправя
И всяко честно българско сърце
днес неговото скъпо име слави.

По случай 144 г. от смъртта на Васил Левски днес децата от ДГ “Радост” се запознаха с личността и великото дело на Апостола. За тях беше изключително интересно да научат повече за този велик българин, който с дързост и остър ум не веднъж е успявал да се измъкне от своите врагове.

20Dec2016

     Невероятните артисти от Куклен Театър Ямбол поднесоха на децата от ДГ “Радост” зимния спектакъл “Пързалки – заигралки”. Той донесе много емоции на всички, а кулминацията беше появата на самия Той – любимия Дядо Коледа, който се беше погрижил под елхата да има подарък за всяко дете.

1Dec2016

     Приказките са вълшебни! Те разкриват своя свят на мечти, дават ни поуки, мъдрост и много добрини! Децата  от група “Звънчета” представиха пред своите родители детски мюзикъл “Приказна въртележка”. С много смях и песни те разказаха как биха изглеждали приказките през очите на съвременните деца.

26Nov2016

На уличното платно е опасно,
това на всички ни е ясно.
Правилата трябва да се спазват,
защото животът ни те опазват.

     Днес децата от детска градина “Радост” си припомниха основните правила за движение по пътищата и как те като пешеходци и пътници да се придвижват безопасно.

.

.

.

17Nov2016

  Имам удоволствието да Ви поканя на Обща родителска среща със следния

          Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата,издаден от МОН и Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.
2. Излъчване на представители и резервни членове за конструиране на Обществен съвет при ДГ”Радост”гр.Велинград.
Срещата ще се проведе на 01.12.2016 год. от 17,00 часа в занималнята на група „Снежанка”.

             Информация за Правилника и правомощията на Обществения съвет, може да намерите на следните адреси:
1. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718
2. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

           Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на ДГ „Радост“ cdgradost.com

          Таня Голомехова – Директор на ДГ „Радост“

11Nov2016

      Днес артистите от театър “Чар” зарадваха децата с микс от любими детски приказки. За тях бе не само голямо удоволствие да ги гледат, но си взеха и поука от грешките на героите.

.

.

.

26Oct2016

    От месец март 2015 год.    Общинско движение”Русофили”осигури занимателно обучение по руски език за децата от ЦДГ”Радост”. По желание на родителите в детската градина се сформира сборна група деца – 5 и 6 годишни. Обучението е безплатно и се провежда два пъти седмично с продължителност 30 минути. Ръководител  на сформираните пилотни групи е г-жа Тупчева – преподавател по руски език. Заниманията ще приключат в края на месец май с изява на децата от групата.

26Oct2016

 От учебната   2013/2014 год. школата по английски език в ЦДГ „Радост” се ръководи   от г-жа Евелина Ушева. С помощта на новата учебна система по английски език ”РОР” на издателство „Просвета” децата усвояват с лекота под формата на игри и съвсем непринудено чуждия за тях език. Приключенията на главните герои Лили и Уили и всички останали герои от приказния свят на историите създават атмосфера, близка до детския свят, в която чрез приключения, песни, стихчета и игри децата натрупват пасивна и активна лексика, усвояват фрази, знания и умения за общуване на английски език.

26Oct2016

            От учебната 2016/2017 год. в ДГ стартира нова допълнителна услуга – футбол. Школата по футбол се ръководи от г-н Стефан Караманов. Треньорската дейност на школата е в унисон с две от важните подцели, обслужващи стратегията на ДГ, а именно:

  -Формиране у детето на разбирането, че живота и здравето са ценности с непреходно значение:

 -Формиране на умения за здравословен начин на живот, чрез хигиена, хранене, спорт и овладяване на норми за безопасен живот.

     Децата от всички групи се включват с удоволствие в интересните тренировки на открито на площадката по футбол и усвоявайки елементите на детския футбол, закаляват своя организъм и възпитават редица ценни физически качества.

 

25Oct2016

  През 2016 год.ДГ”Радост”спечели и реализира проект по ПУДООС –Национална кампания „За чиста околна среда-2016 на тема:” Спортна среда сред чиста гора – здрави и щастливи деца”.

 Целта на проекта бе: Стимулиране интереса на децата към двигателна дейност, развиване на двигателни качества, формиране на навици у децата за опазване на околната среда и включване в различни игри . Желание за общуване с природата и предпазване от опасностите при съприкосновение с нея.

           Целта на проекта беше реализирана със следните

            Задачи:

 1. Превръщане на детското заведение в “Мечтана детска територия “ за децата чрез естетизация и благоустройство на част от двора.
 2. Подобряване здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито при организирани дейности и игри.
 3. Повишаване гражданската активност на родители и общественост, чрез активно участие в опазване и поддръжка на детската площадка.

              Във връзка с проекта бяха реализирани множество дейности с активното участие на деца,персонал,родители , Община Велинград , спонсори и приятели на детската градина.

 1. Изграждане на детски спортен комплекс с детски спортни съоръжения /люлка, катерушка, тунел, мостче за баланс и равновесно ходене/ като част от горското училище в двора на детската градина.
 • Изграждане на къщичка за занимателни и тематични игри – където децата ще играят различни сюжетни и занимателни игри.
 • Монтиране на кошчета за разделно събиране на отпадъци;

             2.Създаване на подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата чрез

 • Еко практики на открито – практически ситуации с децата в кътовете на открито, където децата ще пренасят усвоените знания за природата и опазването й .
 • Тренинг с родители – “Познавам и използвам природата безопасно”.
 • Пленер за детска рисунка на тема: ”Обичам природата – и аз участвам”.

3.Озеленяване и залесяване с храсти и дървета.

 • Практически „Уроци по градинарство” за децата от подг. групи от родители за засаждане на цветя, дървета и храсти;
 • Разсаждане на иглолистни дръвчета от намиращия се в двора на детската градина горски разсадник
 • Засаждане на цветарниците на цветната алея на детската градина с летни и есенни цветя – с участие на деца,персонал и родители.

        Проектът завърши с детски еко – спектакъл  “Ние сме деца на планетата Земя”,на който много родители, медии, гости и приятели на детската градина се насладиха на прекрасните творчески и артистични умения на децата, претворени в един вълнуващ коктейл от музика, танци, багри и искрено детско настроение.

       Благодарим за оказаната помощ и съдействие при реализиране на дейностите по проекта  на Община Велинград и лично на Кмета на Общината г-н Коев, техникум по дървообработване с директор г-жа Рускова, Мебелна фабрика  “Дейзи”, Рубин комерс, родители и приятели на ДГ “Радост”.

      С изпълнението на този проект  се осигури спокойно, сигурно и приятно място за игра на децата сред природата,където  успешно ще  съчетаваме детските игри с екологичното възпитание на децата. Вярваме,че изграденият забавен детски комплекс, в който децата ще спортуват,забавляват и играят, учейки се сред природата ще бъде добър пример за “Зелен дом,в който  ще възпитаваме у децата така нужното  уважение и постоянство към “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”.